Tag: GENERO

25
nov

GENERO INDARKERIAREN AURKAKO AITORTZA INSTITUZIONALA

Gaur, azaroaren 25an, Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunean, Kolore Guztiak Elkarte Interkulturalak, gure errepulsa adierazi nahi dugu, emakumeen aurkako edozein indarkeriaren aurrean, bai Euskal Herrian edo mundo osoan ere. Genero Indarkeriaren kontrako babes osoko neurrien, Lege Organikoa den 1/2004-ko legearen lehen parrafoan adieraten den bezala, “hau, desberdinatasunaren sinbolo handia da” eta gizarte gisa, porrota handiaren adierazgarri da.

Argi eta garbi kondenatzen ditugu, ia EHUN EMAKUMEEN hilketak (ofizialki aitortuak izan edo ez direnak), 2015urte honetan Espainian igaro direnak, eta baita ereaurreko urteetan gertatutakoak (Espainian, zortzi ehun emakumetik gora 2003az geroztik, osasun Ministerioaren zifra ofizialen arabera, eta horietatik hogeita hamar bat, Euskal Herrian, Emakunderen arabera). Gure oroimen berezia eta elkartasuna eskeini nahi diegu, Maria Ana, Leyre eta Almudenaren senideei, aurten bere bikotekideengatik herailak izan dinenei, Gasteizen, Bilbon eta Erandion.

Hemendik, euskal gizarte osoa animatu nahi dugu, gizon eta emakumeak, bai esparru publikoan edo pribatuan, edonolako jarrera matxista edo indarkeria erasoak denuntzia ditzaten. Horrela, erakutsi dezatela konpromiso aktibo bat, gaitz hau desagertarazteko lankidetza aktibo baten bidez. Horretarako beharrezkoa dugu sentsibilizazio hezkidetzaren bitartez, gazteak hezitzea. Txikitatik identifitu eta denuntziatzeko gaitasuna eduki dezaten, emakumeen aurkako edo zein indarkeriaren aurrean. Eta batez ere, portaera sexistak kabida hartzen ari den nerabeen artean.

Estatu, komunitate autonomo eta herri mailako instituzioguztiei beraien benetako inplikazioa eskatzen diegu, beraien eskuetan dagoen guztia egin dezaten, bai laguntza ekonomiko, material edo humanoa eskeiniz ahalik eta borroka eraginkorrena gauzatuz indarkeria matxistaren aurka.

Gizarte estereotipo faltsuetan ez erortzeko eskaria jarri nahi dugu mahai gainean, non inmigrazioa matxismoarekin edo indarkeria matxistarekin erlazionatzen den. Argi geratu da binomio hau ez dela errealitarearen isla, izan ere datuek argierakusten dute imigrazioaren gorakadak ez duela inondik inora indarkeria matxistaren gorakada ekarri eta hare gehiago esan dezakegu erasotzaileen gehiengo haundiak Espainiar nazionalitatea daukala. Indarkeria mota honek ez du jatorri edo cultura ezberdinetaz ulertzen, indarkeria global bat dela kontsideratzen dugu eta beraz ezin dugu pertsonen jatorrian jarri azpimarra, honek etsaia nor den nahasten lagundu bait dezake.

Amaitzeko, arazo social larri honen aurrean, Euskadik ematen duen erantzuna eredugarria izatea gustatuko litzaiguke komunitate nazional eta internazionalarentzat. Baina eredu honek ezin du estadistika datu soil batzuetan geratu, gure kasuan 2014. urtean indarkeria matxista jasan duten emakumeen tasa estatuko baxuena izan da ere, eredu honek indarkeria matxista guztiz desagerraraztea lortzeko balio izan behar du.

Azaroak 7an estatu mailako mobilizazioetan ozen entzun genuen bezala,

FEMINIZIDIO BAT GEHIAGO ERE EZ!

INDARKERIA MATXISTA GEHIAGORIK EZ!

puntu_lila

bastadeviolencia

25
nov

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde la Asociación Intercultural Kolore Guztiak queremos expresar nuestra repulsa hacia cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres, en Euskadi y el cualquier otra parte del mundo. Este tipo de violencia, como se reconoce en el primer párrafo de exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es “el símbolo más brutal de la desigualdad” y supone un claro fracaso como sociedad.

Condenamos abiertamente los asesinatos de casi CIEN MUJERES (tanto reconocidos oficialmente como no) cometidos en España en lo que va de 2015 y de todas aquellas otras asesinadas en años anteriores (más de ochocientas mujeres desde 2003 en España según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, de las cuales más de treinta en Euskadi según cifras de Emakunde). Nuestro especial recuerdo y solidaridad con las hijas e hijos y familiares de María Ana, Leyre y Almudena, asesinadas este año por sus parejas o exparejas en Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Erandio.

Animamos a toda la sociedad vasca, mujeres y hombres, a que condenen, tanto en el ámbito público como el privado, las actitudes machistas, a que denuncien cualquier caso de violencia de género, y a que se comprometan y colaboren activamente en la erradicación de esta lacra. Para ello, debemos concienciar y educar a las y los menores para que identifiquen y rechacen desde edad temprana la violencia machista, y especialmente a las y los jóvenes y adolescentes entre las/os que están calando patrones de conducta y hábitos sociales machistas y violentos.

Exigimos a las instituciones y administraciones estatales, autonómicas y locales que se impliquen realmente y faciliten todo el apoyo y los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para una lucha efectiva contra la violencia de género.

Pedimos que no se caiga en estereotipos sociales falsos que asocian inmigración con machismo o aumento de la violencia de género (algo que no es cierto si tenemos en cuenta que la mayoría de agresores son de nacionalidad española y que las cifras demuestran que los momentos de aumento de la población extranjera no han supuesto aumentos en los casos de violencia de género). Esta es una violencia global extremadamente grave que no entiende de orígenes ni culturas y no debemos confundirnos de enemigo poniendo de manera simplista el foco de atención en la nacionalidad de las personas.

Para finalizar, nos gustaría que Euskadi fuera un ejemplo para la comunidad nacional e internacional por su lucha contra este terrible problema social. Pero este ejemplo no debe ser sólo una estadística, como en nuestro caso el tener las menores tasas de mujeres víctimas de violencia de género (con orden de protección o medidas cautelares) del Estado en 2014, si no que debe ser el haber conseguido la completa erradicación de la violencia de género.

Como se escuchó alto y claro en las calles durante la Marcha estatal del pasado 7 de noviembre:

¡NI UN FEMINICIDIO MÁS!

¡BASTA DE VIOLENCIAS MACHISTAS!

puntu_lila

bastadeviolencia